Sei in Home . News . Ukrainian emergency: “Ready to provide assistance to people coming from war zone – Mуковісцидозу, Готові надати допомогу людям із зони війни

25 Marzo 2022

Ukrainian emergency: “Ready to provide assistance to people coming from war zone – Mуковісцидозу, Готові надати допомогу людям із зони війни

ENGLISH and UKRAINIAN VERSION

UKRAINIAN EMERGENCY: ITALIAN SOCIETY FOR THE STUDY OF CYSTIC FIBROSIS (SIFC), ITALIAN PATIENT ASSOCIATION (LIFC) AND ITALIAN CYSTIC FIBROSIS RESEARCH FOUNDATION (FFC RICERCA): “READY TO PROVIDE ASSISTANCE TO PEOPLE COMING FROM WAR ZONES”

LIFC and FFC Research volunteers are already on the field to help patients with cystic fibrosis.
A special fundraising campaign and drug collection was also promoted to support Ukrainian people with cystic fibrosis and the Italian CF Centers that will assist them when in Italy.

In the current dramatic situation in Ukraine, carrying out humanitarian safe passages to allow civilians to escape to other European countries represents a fundamental hope.

Based on the commitments signed in Europe and the contextual circumstance that currently sees the Ukrainian community in Italy count on about 250.000 people, an important migratory flow will certainly involve our country. In light of these considerations, it is legitimate to await the arrival of adults and above all children with a clear or strongly suspected CF diagnosis: unfortunately, precise data on the incidence of the disease in Ukraine are lacking.

To deal with the request for treatment that we may face in the next days, the three main subjects that deal with the pathology in Italy – Italian Society for the study of Cystic Fibrosis (SIFC), Italian Patient Association (LIFC) and Italian Cystic Fibrosis Research Foundation (FFC Ricerca) – express their complete willingness to intervene.

Through a dedicated email address – coordinamentoCFCU@gmail.com – primary information will be given to those in need regarding the most suitable structures to manage the specific medical needs for people with CF.

SIFC, LIFC and FFC are also promoting a fundraising and drug collection campaign for the Ukrainian CF population both on the border with Poland and in Italy, where they will support the Italian CF Centers, who necessarily have to strengthen their equipment, resources and activities.

For information please write to: coordinamentoCFCU@gmail.com

**

ІТАЛІЙСЬКЕ ТОВАРИСТВО ДЛЯ ВИВЧЕННЯ КІСТОЗНОГО ФІБРОЗУ (SIFC), Італійська асоціація пацієнтів (LIFC) ТА Італійський ФОНД ДОСЛІДЖЕННЯ муковісцидозу (FFC RICERCA):

ГОТОВІ НАДАТИ ДОПОМОГУ ЛЮДЯМ ІЗ ЗОНИ ВІЙНИ

Волонтери LIFC і ​​FFC Research вже працюють на місцях, щоб допомогти пацієнтам з муковісцидозом.
Також розпочалась спеціальна кампанія зі збору коштів та збору ліків для підтримки українців з муковісцидозом та італійських центрів,  що спеціалізуються  на лікуванні муковісцидозу, які допомагатимуть хворим  укранцям під час перебування в Італії.

У нинішній драматичній ситуації в Україні здійснення гуманітарних безпечних проходів, щоб дозволити цивільному населенню втекти до інших європейських країн, є надзвичайно  важливим  завданням.

Виходячи з зобов’язань, підписаних у Європі, а також беручи  до  уваги  чисельну українську громаду в Італії, що зараз нараховує близько 250 000 осіб, слід  очікувати значний міграційний потік до  нашої  країни. У світлі цих міркувань очевидним є прибуття дорослих і перш за все дітей з явним або підозрілим діагнозом муковісцидозом: на жаль, точних даних про захворюваність на це захворювання в Україні бракує.

Щоб розглянути запит на лікування, з яким ми можемо зіткнутися в найближчі дні, три основні суб’єкти, які займаються патологією в Італії – Італійське товариство вивчення муковісцидозу (SIFC), Італійська асоціація пацієнтів (LIFC) та Італійське муковісцидоз Дослідницький фонд (FFC Ricerca) – висловлюють свою повну готовність допомогти .Через спеціальну адресу електронної пошти – coordinamentoCFCU@gmail.com  – тим, хто потребує, буде надана первинна інформація щодо найбільш підходящих структур для вирішення конкретних медичних потреб людей з муковісцидозом.

SIFC, LIFC та FFC Ricerca також сприяють кампанії зі збору коштів та збору ліків для українського населення муковісцидозом як на кордоні з Польщею, так і в Італії, де вони будуть підтримувати італійські центри муковісцидозом, які обов’язково мають посилити своє обладнання, ресурси та діяльність.